Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Об'єктно-орієнтоване програмування у С++ приклади виконання лабораторних робіт

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Об'єктно-орієнтоване програмування у С++ приклади виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота №
1. Класи та об’єкти в С++
Написати програму, у якій створюються та руйнуються об’єкти, визначеного користувачем класу. Виконати дослідження виклику конструкторів та деструкторів.
Визначити клас; Визначити в класі конструктори: без параметрів, з параметрами, копіювання; Визначити в класі деструктор; Визначити в класі функції-селектори, функції-модифікатори та функції для перегляду полів даних; Визначити функції опрацювання даних.
Написати демонстраційну програму, у якій створюються і руйнуються об'єкти користувальницького класу і кожен виклик конструктора і деструктора супроводжується видачею відповідного повідомлення(який об'єкт, який конструктор або деструктор викликається).
Лабораторна робота №
2. Спадкування і віртуальні функції
Написати програму, у якій створюється ієрархія класів. Включити поліморфні об'єкти в зв'язаний список, використовуючи статичні компоненти класу. Показати використання віртуальних функцій.
Визначити ієрархію класів.
Для класу, створеного в минулій роботі створити клас-нащадок.
Реалізувати в класі-нащадкові методи:
– всі необхідні конструктори та деструктор;
– функцію опрацювання даних;
– функцію формування рядка інформації про об’єкт;
– віртуальний метод Show для кожного нащадка.
Написати демонстраційну програму, у якій створюються об'єкти різних класів та додаються в масив, після чого масив проглядається.
Лабораторна робота №
3. Перевантаження операцій
Визначити клас; Визначити та реалізувати в класі конструктори, деструктор, функції Input (введення з клавіатури) та Print (виведення на екран), перевантажити операцію присвоювання.
Доповнити визначення класу заданими перевантаженими операціями.
Лабораторна робота №
4. Шаблони класів. Опрацювання виключень
Визначити та реалізувати шаблон класу абстрактного типу даних. Визначити та реалізувати операції над даними цього шаблону. Передбачити генерацію та опрацювання виключень для можливих помилок. Написати програму для повного тестування цього класу.
Описати шаблон класу АТД у відповідності до варіанту (табл.1, стовпець 2).
Визначити та реалізувати в шаблоні класу конструктори, деструктор, функції Input (введення з клавіатури) та Print (виведення на екран), перевантажити операцію присвоювання.
Передбачити генерацію та опрацювання двох виключень для можливих помилок. Ситуації, що можуть призвести до генерації виключень змоделювати самостійно.
Показати інстанціювання шаблону для типів int, double.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация