Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шпаргалки по истории эмпирической социологии

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Шпаргалки по истории эмпирической социологии
Історія емпіричної соціології.
Передумови виникнення емпіричної соціології (історичні, соціокультурні, методологічні).
Основні етапи розвитку вітчизняної емпіричної соціології.
Провідні дослідницькі центри в Україні.
Емпірична соціологія в Західній Європі.
Вихідні позиції емпіричної соціології у Франції: різні уявлення про соціальну реальність в «соціальній фізиці» О. Конта й «соціальній фізиці» А. Кетле.
Концепція соціального факту Е. Дюркгейма та її емпіричне обґрунтування в роботі «Про самогубство».
Зародження емпіричної соціології в Англії.
Робота Ч. Бута «Життя й праця населення Лондона»: вихідні завдання й практика масових соціальних обстежень.
А. Баулі й перші спроби використання вибіркового методу в соціальному обстеженні.
Значення вибіркового методу для становлення емпіричної соціології.
Г. Спенсер і його підхід до обґрунтування методології нової науки про суспільство.
Опора на факти в роботі Г. Спенсера «Основи соціології».
Американська емпірична соціологія: чиказька школа та її роль у становленні емпіричної соціології.
Дослідження представників чиказької школи.
«Польський селянин у Європі й Америці»: методологія й методи дослідження.
Виникнення індустріальної соціології Е. Мейо та Хотторнські експерименти: вихідні позиції й основні результати, методи досліджень.
Робота С. Стауффера «Американський солдат»: основні завдання дослідження, використання кількісних методів аналізу емпіричних даних.
П. Лазарсфельд, його роль у розвитку методів емпіричної соціології та дослідженні засобів масової інформації.
Робота П. Лазарсфельда «Мариєнталь».
Робота Р. Лінда та Х. Лінд «Пересічне місто» («Middle town»): мета й завдання дослідження, методи збору інформації.
Використання методів емпіричної соціології в електоральних опитуваннях Дж. Геллапа, Е. Роупера, А. Кросслі.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация