Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ответы государственного экзамена по социологии

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Ответы государственного экзамена по социологии
Об’єкт, предмет і функції соціології.
Дискусії щодо предметного поля соціологічної науки.
Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ і процесів.
Поняття та феномени соціологічного мислення. Структура соціологічної системи знання.
Фундаментальна та прикладна, теоретична та емпірична соціологія. Рівні соціологічного знання.
Макро- та мікросоціологія.
Категоріальний апарат соціологічної науки: особливості розвитку.
Соціологія в системі наук про суспільство і людину.
Соціологія і філософія, соціологія і історія, соціологія і математика тощо.
Поняття та основні персоналії протосоціології.
Історичні, соціокультурні та теоретичні передумови виникнення соціології як самостійної науки.
Періодизація розвитку соціології (за М. Елброу).
Сучасний стан, основні напрямки та проблеми соціологічної науки в Україні.
Поняття та види професійної соціологічної діяльності.
Соціоінженерна, викладацька та науково-дослідна робота в галузі соціології.
Основні вимоги до соціолога-професіонала: знання, вміння, навички, професійно-ділові якості.
Поняття професійної етики.
Професійний кодекс соціолога.
Основні положення професійного кодексу соціолога — члена Соціологічної асоціації України.
Інституціоналізація соціологічної освіти як фактор професіоналізації соціологічної діяльності та формування громадянської культури особистості.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация