Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ткаченко А.М. Шляга О.В. Менеджмент персоналу

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Ткаченко А.М. Шляга О.В. Менеджмент персоналу
Навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА економічних спеціальностей / Укл.: А. М. Ткаченко, О. В. Шляга. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2009. – 475с.
Навчально-методичний посібник призначений для вивчення дисципліни «Менеджмент персоналу» студентами денної та заочної форми навчання економічних спеціальностей.
Навчально-методичний посібник узагальнює матеріали, що відображають теоретичні концепції та практичні підходи щодо сутності та актуальних аспектів ефективного менеджменту персоналу в умовах сьогодення, а також розробки авторів стосовно досягнення найбільш оптимальних результатів під час вирішення нагальних питань менеджменту персоналу на всіх рівнях управління.
Структура курсу відповідає нормативній програмі дисципліни «Менеджмент персоналу» та логічно поєднує широке коло питань кадрового менеджменту – від методології управління персоналом до оцінки результатів та регламентації його діяльності. Зміст дисципліни відображає як світовий досвід, так і практику викладання дисципліни в Запорізькій державній інженерній академії згідно ОПП. Кожна тема курсу, що відповідає ключовому напрямку діяльності менеджерів з персоналу, включає перелік питань для обговорення, які дозволяють студентам перевірити ступінь засвоєння теоретичного матеріалу та містить такий методичний інструментарій навчання як: практичні управлінські ситуації, ділові ситуації, завдання для самостійного вивчення, завдання для модульного тестування тощо.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация