Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Брацун О.І. Навчальний російсько-український словник базової термінолексики для студентів інженерно-фізичного факультету денної та заочної форм навчання

  • Файл формата pdf
  • размером 458,90 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Брацун О.І. Навчальний російсько-український словник базової термінолексики для студентів інженерно-фізичного факультету денної та заочної форм навчання
Словник.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. -90с.
Цей короткий навчальний словник базової термінолексики для студентів інженерно-фізичного факультету денної та заочної форм навчання підготовлено відповідно до плану другого етапу кафедральної НДР ДБ 08512 «Системно-структурна організація лексичного ярусу мови спеціальності». Словник охоплює найуживанішу термінолексику інженерно-фізичних спеціальностей двох слов’янських мов. У ньому наведено з різних фахових джерел (довідників, навчальних посібників, підручників, навчально- методичної літератури) терміни на позначення базових понять технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства, зварювання та споріднених технологій, без знання яких неможливе якісне опанування мови спеціальності. Словник укладено за абетково-гніздовим принципом. Реєстрові терміносполуки розміщено за абеткою опор-ного слова з урахуванням подальших літер та слів. Гніздові російські слова та їхні українські відповідники подано у початко-вих формах: іменники – в однині, дієслова – в інфінітиві, прикметники – у чол. роді однини тощо. Українські синонімічні еквіваленти російського терміна чи термінологічної сполуки розділено комами і на першому місці подано
частовживану форму.
Для студентів інженерно-фізичного факультету денної та заочної форм навчання.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация