Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Воронов В.І. Джерелознавство історії України

  • Файл формата pdf
  • размером 28,85 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Воронов В.І. Джерелознавство історії України
Курс лекцій. — Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. — 336 с. — ISBN 966-551-109-2.
Викладені найважливіші теоретико-методологічні проблеми вітчизняного джерелознавства та проведено аналіз найбільш значних комплексів писемних джерел 3 історії Укршни від найдавніших часів до кінця хх ст. Окреслено головні методи та технічні прийоми, які використовуються для аналізу кожною з видів джерел. Визначене місце джерельних комплексів та окремих джерел різного часу у структурі джерельної бази історії України.
Для науковців, викладачів джерелознавства та історії України, студентів історичних факультетів виших навчальних закладів.
Рецензенти:
доктoр історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Г. К. Швидько
доктор історичних наук, професор С. І, Світленко

Друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національ­ного університету, протокол №12 від 04.07.2001.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация