Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Географія 2014 №02 Випуск 37

  • Файл формата pdf
  • размером 8,50 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Географія 2014 №02 Випуск 37
Тернопіль: СМП Тайп, 2014. — 212 c. — ISSN 2311-3383.
Історія та методологія географії.
Гудзевич А. В. Природничо-географічна освіта і наука у педвузі (до 40–річчя природничо-географічного факультету).
Яворська В. В. Методологічне порівняння систематики розселення на адміністративно-територіальних та генетичних засадах.
Заставецький Т. Б. Стадійність розвитку урбанізаційного процесу в Україні.
Фізична географія.
Позняк С. П., Гарбар В. В. Рендзини (rendzic leptosols) подільських Товтр.
Кирильчук А. А. Особливості диференціації карбонатного профілю рендзин західного регіону України на різних стадіях їх онтогенезу.
Десятник В. В. Палеогеоморфологічний розвиток межиріччя Стохід - Горинь упродовж олігоцену.
Семащук Р. Б. Гумусовий стан слаборозвинутих рендзин Західного Поділля.
Економічна та соціальна географія.
Заставецька О. В., Заставецька Л. Б. Шляхи оптимізації розвитку сільських територій в Україні.
Кисельов Ю. О. Крим як український геопростір.
Петровська М. А., Пантилей В.А. Оцінка рівня життя населення Львівської області.
Грушко В. С. Міста у культурно-семіотичному процесі формування геополітичних просторів та зон підвищеної геополітичної напруги.
Савченко І. А., Шевчук О. А. Основи методики суспільно-географічного дослідження територіально-політичної системи регіону.
Рекреаційна географія і туризм.
Брич В. Я., Гербера О. Є. Сучасні вектори розвитку міжнародного туризму в умовах глобалізації.
Царик П. Л. Оцінка ступеня сприятливості геолого-геоморфологічних ресурсів Поділля для рекреаційної діяльності.
Паньків Н. М. Туристичні ресурси та їхні класифікації.
Єрко І. В. Аналіз основних показників розвитку санаторно-курортної сфери Волинської області.
Міщенко О. В. Туристичні маршрути національних природних парків Волинської області.
Рудакевич І. Р. Сучасні тенденції територіальної організації політичного туризму в Україні.
Конструктивна географія та геоекологія.
Ковальчук І. П., Трофімова О. О. Картографування селів при розробці комплексу протисельових заходів.
Петлін В. М. Проблеми аналізу середовища та екологічного стану ландшафтних систем.
Двинских С. А., Китаев А. Б., Ларченко О. В. Инженерные мероприятия по предотвращению негативных последствий наводнений на водных объектах.
Фесюк В. О., Мороз І. А. Генеральний план м. Луцька: тенденції розвитку міста та екологічні проблеми.
Приходько М. М. Екологічні ризики та екологічна безпека басейну верхнього Пруту.
Богданець В. А. Тематичне геоінформаційне картографування ландшафтів за даними дистанційного зондування: проблемні питання та перспективи їх вирішення.
Вітенко І. М. Вплив еколого-географічної ситуації на сприятливість природних умов проживання населення.
Бабич О. Б. Особливості ритміки інформаційного простору в лісових геосистемах приміських масивів Львова (на прикладі Лапаївської лісової зони).
Терлецька О. В. Дрогобицька урбосистема: становлення та зв'язок з природною ландшафтною основою.
Раціональне природокористування і охорона природи.
Нікіпелова О. М., Сторчак О. В., Мокієнко А. В. Проблеми рекреаційного використання морського узбережжя у межах Будакського (Шаболатського) лиману з урахуванням небезпечних геологічних процесів.
Царик Л. П., Бакало О. Д., Царик Н. Л. Щодо тенденцій і проблем розвитку заповідної справи в Україні.
Воловик В. М. Етнокультурні особливості дорожніх ландшафтів Поділля.
Постаті, події, повідомлення.
Професор Йосип Михайлович Свинко – фундатор географічної науки на Тернопільщині (з нагоди 80-річчя).
Ухвала Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я, присвяченої 100-річчю ботанічних досліджень у регіоні, яка відбулася 11-12 вересня 2014 року на базі національного природного парку "Дністровський каньйон" (Тернопільська обл.).
Іменна аудиторія імені Миколи Чайковського.
Сучасне наукове джерело з політичної географії України.
Рецензія на монографію "Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика" (обсягом 69,1 д.а.), підготовлену к.т.н., доцентом кафедри туризму Божук Т. І. (Національний університет "Львівська політехніка").
Відомості про авторів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация