Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ніколайчук В.М., Стрілець В.М. Теорія механізмів і машин та деталі машин

  • Файл формата pdf
  • размером 7,96 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ніколайчук В.М., Стрілець В.М. Теорія механізмів і машин та деталі машин
Навчальний посібник. — Рівне : НУВГП, 2012. — 277 с.
Відповідно до навчальної програми у навчальному посібнику подано основи дослідження механізмів та розрахунки деталей машин у двох розділах: теорія механізмів і машин та деталі машин, що містять короткі теоретичні відомості, формули та ілюстрації, розрахункові схеми та списки рекомендованої літератури. Навчальний посібник призначено для студентів напряму підготовки 6.050301 „Гірництво.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация