Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ліпянін В.А. Інженерний благоустрій міських територій

  • Файл формата pdf
  • размером 4,10 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ліпянін В.А. Інженерний благоустрій міських територій
Навчальний посібник − Рівне : НУВГП, 2009. − 159 с.
Навчальний посібник „Інженерний благоустрій міських територій містить робочу програму, стисло викладено навчальний матеріал дисципліни, що поділений на змістові модулі та теми, питання для самоконтролю з кожної теми, методичні рекомендації до практичних занять, список рекомендованої літератури. Навчальний посібник призначений для самостійного вивчення дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки 0921 „Будівництво за спеціальністю 7.092103, 8.092103 „Міське будівництво і господарство .
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация