Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Козлов В.Д., С.В. Єнчев. Електричні апарати. Вимірювальні, контролювальні та захисні апарати

  • Файл формата pdf
  • размером 7,26 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Козлов В.Д., С.В. Єнчев. Електричні апарати. Вимірювальні, контролювальні та захисні апарати
Посібник – К.: НАУ, 2007 – 72 с. Модуль 3, Викладено матеріал з питань конструкції, процесів, схем увімкнення, похибок та правильного вибору вимірювальних трансформаторів струму та напруг, зхисних апаратів, вимірювальних та допоміжних реле.
Для студентів спеціальностей 8.090603 Електротехнічні системи електроспоживання, 8.090605 Світлотехніка і джерела світла та 8.090600 Енергетичний менеджмент. Може бути корисним студентам напряму 0906 Електротехніка та інженерно-технічним працівникам електроенергетичних компаній і підприємств.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация