Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2014 №04

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2014 №04
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 249 с.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Історія і зарубіжний досвід соціальної роботи
Івченко Т. В. Зміст, форми та методи організації навчання в закладах професійно-технічної освіти України в 40-50-х роках ХХ століття.
Марчук М. В. Діяльність опікунсько-виховних закладів Буковини у контексті суспільної опіки дітей з особливими потребами (к. ХІХ – перша третина ХХ ст.).
Сербалюк Ю. В. Пошук шляхів забезпечення адресності соціальної допомоги у кінці ХІХ – початку ХХ ст.
Теоретичні аспекти сучасної соціальної роботи: традиції та інновації
Жевакіна Н. В. Особливості виникнення та перебігу конфліктів в соціальній роботі.
Лях Т. Л. Реформи з надання соціальних послуг в Україні.
Махоткіна Л. Б. Проблеми соціального батьківства в Україні.
Технології соціальної роботи з різними категоріями населення
Абрамова К. А. Технології соціально-педагогічної роботи з віл-інфікованими дітьми.
Гевчук Н. С. Технології соціальної роботи з дітьми трудових мігрантів.
Ігнатенко К. В. Аналіз змісту підготовки прийомних батьків по програмі "Компетентне прийомне батьківство.
Мурашкевич О. А. Використання Інтернету в профілактиці вживання психоактивних речовин підлітками.
Соляник М. Г. Соціально-педагогічна підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах: технологічний аспект.
Степаненко В. І. Діагностика сугестивності підлітків, схильних до асоціального впливу релігійних культів.
Гендерний підхід у соціальній роботі
Главацька О. Л. Статеворольові стереотипи як соціокультурна основа гендерної соціалізації молоді в сучасній сім’ї.
Маркова Н. В. Соціальна робота з жертвами насильства на ґрунті гендеру.
Теорія та практика підготовки соціальних працівників
Горішна Н. М. Курс "Соціальне консультування у фаховій підготовці майбутніх соціальних працівників.
Профатилова К. С. Професійна підготовка соціальних працівників у системі вищої освіти України.
Сватенков О. В. Дослідження впливу художньо-творчої діяльності на адаптацію студентів-першокурсників до умов навчання у вузі
Спіріна Т. П. Формування етичних засад професійної діяльності майбутніх соціальних працівників.
Тимошенко Н. Є. Етапи професійного зростання соціальних працівників в системі неперервної професійної освіти.
Педагогіка та психологія в соціальній роботі
Акіншева І. П. Загальноосвітній навчальний заклад як агент формування політичної соціалізації.
Гаміна Т. С. Професійний авторитет та самоствердження спеціаліста соціальної сфери.
Дідик Н. М. Соціально-психологічна реабілітація осіб похилого віку.
Іваненко Л. В. Милосердя як концепт.
Песоцька О. П. Готовність до материнства як умова формування усвідомленого батьківства.
Рень Л. В. Проблеми особистісного розвитку дітей та підлітків під дією засобів масової інформації.
Сергієнко А. В. Генезис розвитку музично-естетичних цінностей особистості.
Солодюк Н. В. Теоретичні засади формування дослідницької компетентності майбутніх лікарів
Тямало С. П. Комплексна реабілітація вихованців як соціально-педагогічна проблема.
Шеїна Л. О. Тьюторство як комплексний соціальний психолого-педагогічний феномен.
Теорія і методика професійної освіти
Кривко Я.П. Аналіз особливостей висвітлення проблеми контролю навчальних досягнень школярів з математики у фахових періодичних виданнях (др. половина ХХ ст.)
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация