Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2013 №23 Частина 2

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2013 №23 Частина 2
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 203 с.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Історія розвитку педагогічних ідей
Грищенко С. В. Видавничо-педагогічна діяльність В. С. Іконникова.
Кальченко Л. В. Історична ретроспектива становлення та розвитку вітчизняної суспільної практики щодо превенції і подолання соціального сирітства у 20-х – 30-х років ХХ ст.
Клочан Ю. В. Специфика воспитания детей в дохристианской модели семи.
Янченко Т. В. Зародження та розвиток педології як наукової галузі у США та Західній Європі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).
Теоретичні засади педагогічної науки
Безбородих С. М. Міждисциплінарний аналіз змісту поняття "конкуренція".
Гайдай М. Н. Психолого-педагогическая компетентность как фактор успешности коррекционно-развивающей деятельности педагога-логопеда.
Теорія та практика організації педагогічного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Дородних В. В. Світовий досвід організації методичної роботи в коледжі в контексті забезпечення якості освітніх послуг.
Жукович-Дородних Н. М. Інтеграція освіти, науки і виробництва як напрям організації науково-дослідної роботи студентів (на прикладі викладання дисципліни "Комерційна діяльність").
Заїка І. Ю. Формування творчої компетенції молодих педагогів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Каркачова Н. К. Застосування особистісно орієнтованого професійного навчання в процесі організації навчально-виховного процесу в коледжі.
Колеснікова Є. Б. Суспільно-корисна діяльність як засіб патріотичного виховання студентів коледжу в сучасних умовах.
Ладанов І. П. Реалізація громадянознавчого потенціалу історичних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах.
Одинець О. А. Характеристика компонентів готовності перукарів-модельєрів до професійної творчої діяльності.
Рашидова Н. М. Проблема розвитку творчого потенціалу в процесі формування професіоналізму майбутніх фахівців інженерно-педагогічного профілю.
Спіріна Т. П., Тимошенко Н. Є. Особливості підготовки лідерів в умовах професійно-технічного навчального закладу.
Талалаєва Ю. И., Францен Ю. А. Проблеми адаптації студентів І курсу в умовах навчання у ПТНЗ І – ІІ рівня акредитації.
Проблеми професійної освіти у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
Бабич В. І. Деякі аспекти залучення студентів педагогічних спеціальностей до наукової діяльності в сфері соціального здоров’я сучасної молоді.
Желанова В. В. Логіка експериментального дослідження результативності технології контекстного навчання майбутніх учителів початкових класів.
Рижкова А. Ю. Особливості методичної роботи кафедри ВНЗ в умовах кредитно-модульної системи.
Роман С. В. Зміст як компонент педагогічної системи формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти.
Хрусталёва Н. М. Физическая химия как основополагающая учебная дисциплина в системе химической подготовки бакалавра биологии
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация