Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Грицан С.В. Матеріалознавство

  • Файл формата pdf
  • размером 1,95 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Грицан С.В. Матеріалознавство
Навчально-методичний комплекс. - Рівне : НУВГП, 2008. - 72 с.
Навчально-методичний комплекс «Матеріалознавство» містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лабораторних занять, тематики самостійної і індивідуальної роботи, тренінгову тестову програму, список рекомендованої літератури, термінологічний словник, які можуть бути корисними при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті» вищих навчальних закладів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация