Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2013 №13 Частина 4

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2013 №13 Частина 4
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 226 с.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Теоретичні засади соціальної педагогіки
Караман О. Л. Характеристика середовищного компоненту системи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими у спеціальній виховній установі.
Яковлева О. В. Проблема соціального виховання в його об’єкт-предметній галузі.
Вплив різних чинників соціалізації на формування особистості
Архипова С. П. Освіта як елемент життєдіяльності людей літнього віку.
Ковальчук І. А. Забезпечення прав дитини як соціально-педагогічний процес.
Лисенко Ю. О. Вплив сучасних аудіовізуальних творів на соціалізацію підростаючого покоління.
Малков Д. Ю. Соціально-педагогічні шляхи організації соціокультурного дозвілля молоді.
Плотников С. А. Проблемы православных масс-медиа для детей младшего школьного возраста.
Скоромна О. П. Використання медіа технологій у роботі студентської соціальної служби.
Яценко Н. Г. Вплив ЗМІ на соціалізацію особистості.
Сім’я як чинник соціалізації дітей
Андреєв Ю. С. Неблагополучна сім’я як чинник розвитку агресивної поведінки у підлітків.
Кальченко Л. В., Островська Н. О. Технологія формування усвідомленого батьківства молоді в діяльності територіальної громади як умова попередження проблеми соціального сирітства.
Павлюк Н. В. Вплив ЗМІ на формування уявлень про сім’ю у старшокласників.
Трубавіна І. М. Усвідомлене і відповідальне батьківство: спільне і відмінне.
Робота з дітьми з вадами розвитку
Гайдай М. Н. Психолого-педагогическая компетентность как фактор успешности коррекционно-развивающей деятельности педагога-логопеда.
Епштейн І. С. Сучасний стан професійної обізнаності вчителів щодо соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху засобами мистецтва.
Діти-сироти як об’єкт соціально-педагогічної роботи
Алдакимова О. В. "Россия без сирот": опыт работы в кубанском регионе по реализации данной стратегии.
Терновець О. М. Особливості Інтернет-залежності дітей-соціальних сиріт.
Девіантна поведінка як соціально-педагогічна проблема
Золотова Г. Д. Сутність технологічних видів адиктивної поведінки дітей.
Краснова Н. П. Розв’язання конфліктних ситуацій в освітньому просторі.
Мотунова Н. В. Причини вчинення правопорушень на певних історичних етапах розвитку суспільства.
Юрків Я. І. Тренінгова програма як локальна технологія вирішення підліткових конфліктів.
Професійна підготовка педагогічних кадрів
Безбородих С. М. Змагання як засіб формування конкурентоспроможності майбутнього педагога.
Бєлецька І. В. Роль викладача у формуванні комунікативних якостей майбутніх соціальних педагогів
Бронза С. М. Особливості мовної своєрідності творчого доробку Івана Тобілевича (Карпенка-Карого).
Кривенко О. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання географії у ВНЗ.
Лахмоткина В. И. Постановка голоса и техника речи в профессиональной подготовке учителя.
Мордовцева Н. В. Теоретичні аспекти формування дослідницької компетентності студентів ВНЗ.
Починкова М. М. Дефініція поняття "самостійна робота студентів" у сучасній педагогіці вищої школи.
Роганова М. В. Організація виховного процесу у вищому навчальному закладі.
Скиба М. М. Медіазнання соціального педагога.
Солодюк Н. В. Формування проектної діяльності студентів.
Хорошевська І. В. Професіоналізм керівника загальноосвітньої школи в управлінні конфліктами
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация