Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2013 №13 Частина 1

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2013 №13 Частина 1
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 299 с.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Методологічні засади забезпечення якості та модернізації освіти
Євтухова Т. А. Формування особистості дитини у сучасному медіа просторі: соціально-філологічний аспект.
Жаровцева Т. Г. Формування медіа-культури батьків як складова сучасного інформаційно-виховного простору.
Кужільна Л. В., Кужільна М. О. Вплив сучасного медіа простору на інформаційний метаболізм суспільства й особистості (на матеріалі творчості поетів-шістдесятників).
Линдіна Є. Ю. Феноменологія мовленнєвої діяльності в працях Є. Ф. Соботович.
Сітцева М. В. Моральний розвиток дитини засобами мультиплікації в умовах агресивного медіа-простору.
Хилько Н. Ф. Роль языковой культуры и образования в сохранении этнокультурного наследия сибирских украинцев в условиях билингвизма.
Хомич О. О. Особливості становлення медіаосвіти в Україні.
Інноваційні технології дошкільної та загальної освіти
Аль-Хамадані Н. Д. Вплив медіа-засобів на становлення особистості дитини дошкільного віку.
Барна Х. В. Діагностика ціннісного ставлення до книги у старших дошкільників.
Брежнєва О. Г. Використання електоронних презентацій у процесі навчання старших дошкільників розв’язанню арифметичних задач: теоретико-методичний аспект.
Гензур Г. М. Вплив мультфільмів на формування моральних якостей старших дошкільників.
Георгян Н. М., Садова Т. А. Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку у процесі засвоєння рухів.
Дронова О. О. Проблема художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку у сучасному медіа-просторі.
Дяченко-Богун М. М. Використання інтернет-технологій в природоохоронному вихованні старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів.
Єпіхіна М. А. Образ жінки-матері у вітчизняних та закордонних мультфільмах.
Іншаков А. Є., Іншакова І. Є. Двомовність у дошкільних навчальних закладах.
Кондратенко Р. В. Виховання креативності в старших дошкільників у процесі медіаосвіти. - Олійник О. М. Використання медіатехнологій в процесі театрально-ігрової діяльності з дітьми дошкільного віку. - C. 120-128.
Просенюк А. І. Використання інформаційних засобів у вихованні інтересу до літератури в сім’ї.
Рего Г. І. Розвиток мовної особистості дитини дошкільного віку в полікультурному просторі Закарпаття.
Роман С. В. Контекстне формування медіаосвітніх умінь і еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти.
Рыжкина А. А. Значимость концепта "семья в преподавании китайского и английского языков детям дошкольного возраста.
Соцька О. П. Передумови реалізації медіа-простору сучасного дошкілля.
Інновації в навчально-виховному процесі ВНЗ
Вєнєвцева Є. В. Обґрунтування актуальності дослідження проблеми формування білінгвальності майбутніх викладачів в умовах кросс-культурних комунікацій.
Зданевич Л. В. Особистісно зорієнтовані технології у підготовці майбутніх вихователів у ступеневому ВНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми.
Коркішко О. Г., Саяпіна С. А. Дидактичний потенціал електронного підручника в системі підготовки майбутнього педагога.
Косогова Л. М. Проектування інформаційного мовного простору в підготовці майбутніх судноводіїв.
Лапшина І. М. Формування мовленнєвої компетенції майбутніх вихователів дошкільних закладів з урахуванням умов полімовного середовища.
Ліннік О. О. Герменевтичний підхід в організації інформаційно-комунікативного середовища ВНЗ.
Нікуліна О. Д. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання школярів.
Соннова М. В. Вплив сучасного медіа простору на формування громадянської культури майбутнього педагога.
Освіта педагога
Андрєєва О. М. Формування професійного іміджу педагога в процесі підготовки студентів педколеджу.
Вострякова Н. В. Використання коміксу у навчально-виховному процесі.
Пісоцька Л. С. Використання комп’ютерних технологій у контексті удосконалення професіоналізму керівника дошкільного навчального закладу.
Челомбитько Т. Л., Рыбина Ю. А. Медиаобразование – педагогам.
Шматченко Г. О. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення компетентності вихователів щодо логіко-математичного розвитку старших дошкільників. -
Курінна С. М. Особливості системи соціально-педагогічної підтримки дитинства і подолання соціального сирітства в Україні.
Рібцун Ю. В. Передумови створення комплексної спеціальної програми для роботи з дітьми, що мають обмежені можливості здоров’я.
Тарасун В. В. Модель формування мовної особистості дитини з особливостями в розвитку.
Історія педагогіки
Малькова М. О. Педагогічна парадигма французького філософа К. А. Гельвеція про виховання людини.
Ярославцева Л. А. Ідеї дитиноцентризму в теорії і практиці вітчизняної педагогіки на рубежі ХІХ – ХХ ст.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация