Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2013 №11 Частина 2

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2013 №11 Частина 2
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 281 с.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Історія і зарубіжний досвід соціальної роботи
Івченко Т. В. Підготовка інженерно-педагогічних кадрів для ремісничих училищ України в 40-50-ті рр. ХХ століття.
Кахіані Ю. В. Історичні факти виникнення закладів інтернатного типу в Україні.
Клішевич Н. А. Досвід соціально-педагогічної роботи спеціальних установ для неповнолітніх з делінквентною поведінкою у другій половині ХХ ст.
Павлюк О. М. Педагогічний досвід учителів-новаторів як чинник розвитку шкільної освіти в Україні (друга половина ХХ століття).
Пономарьова Г. М. Історіографічний огляд розвитку профорієнтаційної роботи в Україні в 60-80-х роках ХХ ст.
Слозанська Г. І. Становлення і розвиток соціальної роботи в Австралії .
Тітаренко І. С. Розвиток ідеї альтернативної освіти в історії американської педагогічної думки.
Чертова К. М. Суспільно-корисна праця як чинник соціального виховання учнівської молоді (50-90-ті ХХ ст.).
Юніна О. Є. Особливості навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах США та України.
Теоретичні аспекти сучасної соціальної роботи: традиції та інновації
Акіншева І. П. Характеристика політичної соціалізації учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.
Дєдов Є. Г. Поняття, цілі та основні завдання соціальної політики держави.
Ігнатенко К. В. Особливості роботи Педагогічної студії для прийомних батьків.
Калюжна В. Ю. Про проблему академічної нечесності: спроба короткого порівняльного аналізу стану у вишах США і України.
Лях Т. Л. Професійна ідентичність соціальних працівників.
Рень Л. В. Причини дитячої бездоглядності та безпритульності: спроба комплексного аналізу.
Снітко М. А. Особливості формування безпечної поведінки підлітків в Інтернет-мережі у міжнародному та вітчизняному досвіді
Тимошенко Н. Є. Технологія професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах.
Шеїна Л. О. Потенціал студентської громади щодо здійснення соціального супроводу: досвід та сучасний стан.
Технології соціальної роботи з різними категоріями населення
Гаміна Т. С. Соціальне консультування як вид практичної діяльності працівника соціальної сфери.
Ємцева Е. Г. Організація соціально-виховної роботи в умовах трудового загону старшокласників
Жевакіна Н. В. Особливості ресоціалізації засуджених жінок.
Журавель Т. В. Етапи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях.
Кириченко В. В. Ідеографічне дослідження кризи професійної адаптації у ситуації зміни професії.
Лютий В. П. Нехімічні адикції як предмет соціальної роботи.
Островська Н. О. Змістовна характеристика соціально-педагогічної технології формування усвідомленого батьківства молоді в діяльності територіальної громади.
Песоцька О. П. Корекційна робота з сім’єю наркозалежної людини.
Пігіда В. М. Технології соціально-педагогічної діяльності з дітьми трудових мігрантів.
Пєша І. В. Соціальний супровід як форма комплексної соціальної допомоги.
Сергеєва К. В. Сутність програми профілактики агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації.
Соляник М. Г. Аналіз досвіду роботи недержавних організацій з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Степаненко В. І. Сутність та зміст дезадаптації підлітків, обумовленої асоціальним впливом релігійних культів
Ґендерний підхід у соціальній роботі
Байдюк Н. В. Інтеграція ґендерних знань як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників та соціальних педагогів до гармонізації ґендерних взаємовідносин у молодіжному середовищі.
Горішна Н. М. Ґендерні аспекти підготовки соціальних працівників: аналіз зарубіжного досвіду.
Маркова Н. В. Ґендерні особливості соціальної роботи з літніми жінками.
Сорочинська В. Є. Теоретичні основи дослідження ґендерної соціалізації студенства.
Теорія та практика підготовки соціальних працівників
Бєлоус А. Ю. Про культурні особливості чинників допрофесійної підготовки іноземних студентів в Україні (на прикладі медичної освіти).
Веретенко В. Г., Шеремета М. М. Проблема здоров’язберігання у вищому навчальному закладі при підготовці майбутніх соціальних педагогів / працівників.
Неїжпапа Л. С. Деякі аспекти забезпечення професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів у системі навчально-виховної роботи університету.
Спіріна Т. П. Професійна підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти.
Ткаченко Н. В. Самоосвіта як обов’язкова складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників.
Шовкопляс О. І. Побудова програми з іноземної мови для студентів немовних спеціальностей як методична проблема (організаційні аспекти в контексті євроінтеграційних процесів).
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация