Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2013 №08 Частина 2

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2013 №08 Частина 2
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 204 с.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Теорія і методика навчання у вищій школі
Асташова Е. Н. Основные аспекты подготовки студентов специальной медицинской группы на занятиях по физическому воспитанию.
Бабешко А. П. Физкультурная деятельность студентов как основа формирования физической культуры.
Богданова Г. С. Характеристика педагогічних умов підвищення рівня професійної компетентності вчителя фізичної культури.
Гаврилов А. С., Воробйова М. В. Теоретико-методологічні засади формування позитивного ставлення до фізичної культури у студентів університетів.
Гайдук Н. О. Сучасний стан формування професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури
Дроздов Д. В. Організація взаємодії майбутніх тренерів із суб’єктами професійної соціалізації як педагогічна умова формування професійних якостей.
Загной Т. В. Професійна підготовка сучасного спеціаліста з фізичного виховання та спорту.
Зайцев В. О. Місце педагогічної практики у підготовці майбутніх учителів основ здоров’я до виховання здорових школярів у процесі позакласної роботи.
Костенко О. М. Аналіз логічного змісту понять "професійно-прикладна фізична підготовка" і "професійно-прикладна фізична культура".
Крайнюк О. П. Формування рішучості студентів у процесі фізичного виховання.
Леонтьева И. В. Методы обучения плаванию студентов и его значение.
Мартинова Н. П. До питання про розвиток рухових якостей студенток вищих навчальних закладів.
Терещук В. А. Теоретичні основи формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійно-особистісного саморозвитку
Толчєва Г. В. Особливості виконання перевернутих поз на заняттях хатха-йоги зі студентами вищих навчальних закладів.
Ху Лифей Место и роль гимнастики как учебной дисциплины в образовательном процессе ВУЗов КНР.
Теорія і методика навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
Бурлакова Т. Л. Соціальні та педагогічні умови формування культури здоров'я молодших школярів у навчально-виховному середовищі.
Горностаєва Ю. В. Сутність навчання руховим діям учнів основної школи на уроках фізичної культури
Полтавський А. П., Брагунець А. В. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку.
Савко Э. И., Гаптарь В. М. Туризм, как воспитание физической культуры личности и здоровья.
Швиденко О. В. Ігрові технології у процесі фізичного виховання учнівської молоді.
Щурова Н. В. Стан фізичного здоров’я сучасних школярів – проблема фізкультурно-оздоровчої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.
Теоретичні аспекти підготовки спортсменів в спорті
Завадич В. Н. Методические особенности обучения в спортивной гимнастике.
Лахно С. В., Шинкарьов С. І. Методика розвитку швидкісно-силових здібностей у боксі.
Ложечка М. В. Теоретико-методичні підходи до визначення критеріїв оцінки техніко-тактичної підготовленості борців.
Полулященко Т. Л., Півоваров А. І. Деякі проблеми побудови річного навчального плану ДЮСШ з велосипедного спорту в групах початкової підготовки, які спеціалізуються з крос – кантрі.
Скляр М. С. Планування процесу багаторічної підготовки юних каратистів.
Теоретичні аспекти соціалізації особистості
Гончаренко Н. О., Крошка С. А. Лисичанський педагогічний коледж – освіти палац золотий (до ювілею з нагоди 75-річчя).
Лимонченко А. С. Методика использования физических упражнений для снижения психологического напряжения.
Хасан Файсал Али Хасан Характеристика изменений психофизиологических показателей у студентов, перенесших заболевание церебральным параличом, в процессе многолетних занятий легкоатлетическими метаннями
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация