Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кендюхов О.В., Азарян О.М. та ін. Стратегія ефективного брендингу

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Кендюхов О.В., Азарян О.М. та ін. Стратегія ефективного брендингу
Монографія/ Кендюхов О.В., Азарян О.М., Димитрова С.М., Радкевич Л.А., Кужилева О.В. —
Донецьк: Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Таган-Барановського, 2009. – 285 с.
Розкрито роль бренду у забезпеченні ефективності функціонування сучних підприємств, показано його вплив на трансформацію змісту маркетингової стратегії підприємства. Визначено сутність маркетингових стратегій у брендингу, визначено концептуальні основи формування маркетингової стратегії на основі бренд-підходу.
Виявлено основні недоліки та переваги наявних методів оцінки ефективності маркетингової стратегії підприємства. Обгрунтовано критеріальні показники та розроблено метод оцінки ефективності маркетингової стратегії підприємства на основі бренд-підходу, який дозволяє зробити комплексну всеобічну оцінку ефективності маркетингової стратегії підприємства щодо розвитку своїх брендів. Запропоновано два нових метода соціометричної оцінки торговельної марки: визначення соціометричного статусу торговельної марки та визначення сили торговельної марки на основі оцінки вагомості її атрибутів. Розроблено пропозиції з інформаційного забезпечення створення інноваційного потенціалу бренду та доведено доцільність комплексного підходу до оцінки інноваційного потенціалу бренду.
Розкрито особливості використання системного підходу в брендингу, показано роль позиціонування в цьому процесі, розроблено методи та критерії оцінки ефективності позиціонування.
Для науковців, керівників і фахівців підприємств, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация