Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Григус І.М., Романишин М.Я. Перша медична допомога

  • Файл формата pdf
  • размером 2,60 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Григус І.М., Романишин М.Я. Перша медична допомога
Навчальний посібник. – 2-ге вид. перероб. і доповн. – Рівне: НУВГП, 2015. – 229 с. — ISBN: 978-966-327-298-6.
Відповідно до навчальної програми, у навчальному посібнику представлено загальні відомості про першу медичну допомогу, її види, травматизм, травми, рани, переломи кісток, опіки, утоплення, електротравми, кровотечі, ушкодження грудної клітки, голови і головного мозку, спинного мозку, органів черевної порожнини, тазу та надання кваліфікованої першої медичної допомоги. Посібник відповідає затвердженій робочій програмі дисципліни «Кваліфікована перша медична допомога» та призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки 6.010201 «Фізичне виховання», 6.010203 «Здоров’я людини».
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация