Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Štrba Ján, Pivko Štefan. Vnútorná balistika hlavňových zbraní

  • Файл формата pdf
  • размером 2,25 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Štrba Ján, Pivko Štefan. Vnútorná balistika hlavňových zbraní
(Штрба Ян, Пивко Штефан. Внутренняя баллистика ствольных артиллерийских систем).
Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 2012. – 166 s. (на словацком языке).
Vypracovanie tejto učebnice zabezpečuje teoretickú prípravu a vzdelávanie študentov, pre širokú odbornú verejnosť, zaoberajúcej sa oblasťou vnútornej balistiky a poskytuje dostatočné informácie pre základnú orientáciu vo výpočtových postupoch. Učebnica vypĺňa medzeru v odbornej literatúre, ktorá je na trhu Slovenskej republiky.
Publikácia je vhodná pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania a pre pracovníkov výskumných a vývojových pracovísk v oblasti vnútornej balistiky a v oblasti konštrukcie hlavňových zbraní a munície.
Другие работы авторов:
Štrba Ján. Stanovenie priebehu odporového tlaku proti pohybu strely v hlavni zbraňového systému - диссертация доктора философии "Определение давлений характеризующих сопротивление движению снаряда в артиллерийском стволе". - /file/1302862/
Obsah
Zoznam obrázkov
Zoznam tabuliek
Použité označenie
Malé písmená
Veľké písmená
Grécke písmená
Predhovor
Úvod
Predmet a význam vnútornej balistiky
Priebeh výstrelu
Úloha vnútornej balistiky
Parametre vnútornej balistiky
Rýchlosť horenia prachu
Rovnica vývinu prachových plynov
Rýchlosť vývinu prachových plynov - súčiniteľ progresivity
Impulz tlaku prachových plynov
Kontrolné otázky
Základné rovnice vnútornej balistiky
Rovnica stavu plynov
Rovnica zachovania energie
Pohybová rovnica strely
Priebeh tlaku a rýchlosti produktov horenia v priestore za strelou
Kontrolné otázky
Hlavná úloha vnútornej balistiky
Systém rovníc vnútornej balistiky pre argument času t
Riešenie systému rovníc v prvej perióde výstrelu
Analytické riešenie v druhej perióde výstrelu
Riešenie hlavnej úlohy vnútornej balistiky v perióde expanzie
Výpočet pri iných teplotách prachovej náplne
Príklad výpočtu vnútrobalistických veličín metódou prof. Sluchockého
Kontrolné otázky
Meranie vo vnútornej balistike
Meranie počiatočnej rýchlosti strely
Meranie tlaku plynov
Ďalšie merania vo vnútornej balistike hlavňových zbraní
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация