Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Рабинович О.В. (ред.) Металургія кольорових металів

  • Файл формата djvu
  • размером 3,43 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Рабинович О.В. (ред.) Металургія кольорових металів
Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: НМетАУ, Журфонд, 2009. — 154 с. — ISBN 978-966-1696-09-8.
Наведена класифікація кольорових металів, їх властивості та головні галузі застосування, загальна характеристика рудних матеріалів та методів їх збагачення, стан сировинної бази кольорової металургії України. Розглянута узагальнена схема методів виробництва кольорових металів та основи піро-, гідро- і електрометалургійних процесів їх виробництва. Розглянуто питання металургії алюмінію, титану, міді, нікелю та вторинних кольорових металів. Наведені питання для самоперевірки і методичні вказівки по проведенню лабораторної роботи.
Зміст.
Вступ.
Запитання для самоперевірки.
Мінерально-сировинна база кольорової металургії
Загальна характеристика рудних матеріалів та методів їх збагачення.
Стан сировинної бази кольорової металургії України.
Запитання для самоперевірки по розділу.
Класифікація, теоретичні і технологічні основи методів виробництва кольорових металів
Класифікація методів виробництва кольорових металів.
Основи пірометалургійних процесів.
Основи гідрометалургійних процесів.
Основи електрометалургійних (електрохімічних) процесів.
Запитання для самоперевірки по розділу.
Металургія алюмінію
Властивості, сфера застосування і узагальнена схема виробництва алюмінію.
Сировинні матеріали для виробництва алюмінію.
Виробництво глинозему.
Електролітичне виробництво технічно чистого алюмінію.
Виробництво особливо чистого алюмінію.
Виробництво первинних сплавів алюмінію пірометалургійним методом.
Запитання для самоперевірки по розділу.
Металургія титану
Властивості, сфера застосування і узагальнена схема виробництва титана.
Сировина для одержання титану.
Виробництво тетрахлориду титану.
Відновлення тетрахлориду титану.
Кальцієтермічне відновлення діоксиду титану.
Рафінування титану.
Виробництво компактного титану.
Запитання для самоперевірки по розділу.
Металургія міді
Властивості та сфера застосування міді.
Сировина для одержання первинної міді і принципова схема її виробництва.
Окислювальне випалення мідних концентратів.
Плавка на штейн.
Конвертація мідних штейнів.
Вогняне рафінування чорнової міді.
Електролітичне рафінування міді.
Автогенні процеси у виробництві міді.
Запитання для самоперевірки по розділу.
Металургія нікелю
Властивості та сфера застосування нікелю.
Сировина для одержання нікелю.
Загальні технологічні схеми переробки нікелевої сировини.
Одержання вогняного нікелю.
Виробництво феронікелю з окисних руд.
Одержання нікелю з сульфідних руд.
Запитання для самоперевірки по розділу.
Металургія вторинних кольорових металів
Загальні відомості.
Класифікація вторинної сировини.
Первинна підготовка вторинної сировини.
Металургія вторинної міді і її сплавів.
Металургія вторинного алюмінію і його сплавів.
Металургія вторинного свинцю.
Металургія вторинного нікелю і феронікелю.
Металургія вторинного олова.
Запитання для самоперевірки по розділу.
Методичні вказівки по проведенню лабораторної роботи «Плавка бронзи в індукційній печі ЛПЗ-67»
Мета роботи.
Принцип роботи тигельних індукційних печей.
Устрій лабораторної індукційної печі ЛПЗ-67
Розрахунок шихти для виплавки бронзи в індукційній печі ЛПЗ-67
Порядок проведення роботи.
Вказівки по техніці безпеки при виконанні роботи.
Перелік рекомендованої літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация