Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Міждисциплінарні гуманітарні студії. Історичні науки 2015 №02

  • Файл формата pdf
  • размером 1,53 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Міждисциплінарні гуманітарні студії. Історичні науки 2015 №02
Київ: НАН України. — 142 с.
У першому в Україні комплексному міждисциплінарному гуманітарному збірнику наукових праць представлено сучасні напрями гуманітарних досліджень молодих вчених НАН України та вищих навчальних закладів України, пропонуються нові підходи у вивчені сучасних актуальних проблем історичної науки.
Розраховано на вчених-гуманітаріїв, викладачів, студентів.
Зміст:
Ольга Пяничук. Магическое значение культа Исиды в заупокойных верованиях древних египтян эпохи Среднего царства: междисциплинарное исследование.
Ірина Тимар. Порівняльна характеристика образу половця-кумана в угорських наративах ХІ–ХІІІ ст. та руських літописах.
Ярослав Пилипчук. Міжетнічні відносини у районі Ризької затоки у XII–XIII ст.
Оксана Мартинюк. Вплив балтських племен на етногенез слов’ян західнополісько-волинського регіону в ранньому середньовіччі.
Тарас Чухліб. Між Європою та Московією: "ідейна війна" українських козаків проти російської тиранії.
Світлана Каюк. Люди фронтиру в умовах війни: початок російсько-турецької війни 1806–1812 рр. у житті запорозького козацтва.
Тетяна Ісса. Мотиви благодійності польського дворянства під час Першої світової війни: міждисциплінарне дослідження.
Анна Кудінова. Звичай "могоричу" в ярмарковій та повсякденній культурі українців ХІХ ст. (за матеріалами фонду О. Ф. Кістяківського).
Віталій Гарматний. Белорусская советская историография аграрного вопроса в программах политических партий ІІ Речи Посполитой в 1921–1939 гг.
Ірина Кучеренко. Міждисциплінарне дослідження етнопедагогічних особливостей статевого виховання дітей (Середня Наддніпрянщина, Полісся).
Тетяна Грудевич, Микола Шкіра. Традиційні страви в контексті храмового свята села Андруші Переяслав-Хмельницького району Київської області.
В’ячеслав Іванов. Берлінська криза 1958–1963 рр. як апогей протистояння СРСР та США на німецькій землі.
Олег Кондратенко. Статус сучасної Росії: геополітичний та політико-економічний виміри.
Андрій Блануца. [Огляд] Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів / відпов. редактор В. Смолій. — К.: Інститут історії України НАН України, 2014. — 258 с.
Василь Кононенко. Розплата за минуле. З досвіду сучасної Польщі [рецензія]: Historyczno-prawna analiza struktur organow bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944–1990): zbior studiow / pod red. A. Jusupovicia i R. Leśkiewicza. — Warszawa Instytut pamięci narodowej, 2013. — 351 s.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация