Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Охріменко М.Г., Дзюбан І.Ю. та ін. Методи дослідження операцій

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Охріменко М.Г., Дзюбан І.Ю. та ін. Методи дослідження операцій
К.: Політехніка, 2005. – 108 с.: іл.
Викладено основні принципи та задачі дослідження операцій, основи прийняття рішень в умовах визначеності за допомогою математичних моделей. Розглянуто та проілюстровано методи розв’язку задач лінійного програмування: симплекс-метод та графоаналітичний, задач транспортного типу, задач, пов’язаних з моделями В. В. Леонтьєва, виробничо-транспортних. Проілюстровано розв’язок динамічної задачі інвестування виробництва оригінальним методом, при використанні принципу максимуму Л. С. Понтрягіна.
Посібник містить велику кількість розрахунків і задач для індивідуального розв’язування, може бути використаний для вивчення курсу, виконання самостійних завдань, курсового та дипломного проектування.
Основні визначення дослідження операцій
Математична модель операції
Модель «затрати-випуск» В. В. Леонтьєва
Модель розподілу ресурсів
Загальний вигляд задачі лінійного програмування
Графічний метод розв’язання задачі лінійного програмування
Алгоритм розв’язання задачі лінійного програмування за допомогою симплекс-методу
Спряжені (двоїсті) задачі лінійного програмування. Основні властивості
Економічна інтерпретація основної та спряженої задач лінійного програмування
Задачі транспортного типу
Знаходження опорного плану задачі транспортного типу
Поліпшення плану перевезень
Задачі транспортного типу з неправильним балансом
Розв’язання задач лінійного програмування в цілих числах
Виробничо-транспортна задача
Динамічна модель оптимального керування. Принцип максимуму Л. С. Понтрягіна
Оптимізація розподілу ресурсів в умовах кризи. Оптимальність за Парето
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация