Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Наконечний С. І., Терещенко Т.О., Водзянова Н.К., Роскач О.С. Практикум з економетрії

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Наконечний С. І., Терещенко Т.О., Водзянова Н.К., Роскач О.С. Практикум з економетрії
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. —176c.
Навчальний посібник присвячений застосуванню економетричних методів для розв’язання практичних задач.
Посібник містить короткий виклад теорії з кожної теми. Основна частина його присвячена практичній реалізації всіх основних методів, які вивчає економетрія.
У посібнику наведені завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, дана методика розв’язання цих завдань на ПЕОМ.
Зміст
Економетрична модель з двома змінними
Побудова загальної лінійної моделі
Дисперсійний аналіз економетричної моделі
Мультиколінеарність
Гетероскедастичність
Побудова моделі з автокорельованими
Метод інструментальних змінних
Моделі розподіленого лага
Побудова економетричної моделі на основі
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация