Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Дем'яненко Р.А. Інженерна геодезія. Використання програми АutoСad Сivil 3D для розв'язання геодезичних задач

  • Файл формата pdf
  • размером 18,67 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Дем'яненко Р.А. Інженерна геодезія. Використання програми АutoСad Сivil 3D для розв'язання геодезичних задач
Методичні рекомендації.-Київ:КНУБА,2014 .-46 с.
Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів п'ятого курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" для практичного використання при створенні цифрових топографічних планів та розробці виконавчих геодезичних схем в автоматизованому режимі.
Розглянуто основні функції програми АutoСad Сivil 3D, які використовуються при виконанні топографічних та інженерно- геодезичних робіт для автоматизації процесу аналізу та обробки даних польових робіт.
Загальні положення
Можлівості Аutoсad Сivil 3D
Об’єктна модель Аutoсad Сivil 3D
Архітектура Аutoсad Сivil 3D
Зв’язки між об’єктами
Точки
Загальні відомості про точки
Порядок роботи з даними точок
Створення груп точок
Створення точок в місцях, які визначені координатами
Імпорт даних точок
Поверхні
Загальні відомості про поверхні
Створення і додавання даних поверхні
Зйомка
Поняття про функції зйомки
Імпорт і перегляд даних зйомки
Список літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация