Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент
Навчальний посібник. — Херсон: К-89 Олді-плюс, 2003. — 240 с.
У посібнику розглянуто цілий ряд питань пов’язаних з управлінням фінансами підприємства в ринкових умовах господарювання. Велику увагу приділено механізму формуванню фінансових ресурсів основного та оборотного капіталу, управління грошовим оборотом і прибутком підприємства, фінансовому плануванню та інвестиційній діяльності. Окремі теми присвячені проблемам оцінки та мінімізації фінансових ризиків прогнозування і уникнення банкрутства.
Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів.
Основи фінансового менеджменту
Управління операційною діяльністю
Управління затратами підприємств
Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
Планування операційної діяльності (бюджетування)
Фінансова звітність підприємств
Методи аналізу та способи оброблення фінансової інформації. Баланс підприємств
Структура звіту про фінансові результати
Аналіз та оцінювання фінансового стану підприємств
Аналіз фінансового стану підприємств
Оцінка фінансового стану підприємств
Інвестиційна діяльність підприємств
Класифікація типів інвестиційних ресурсів підприємств
Базові положення розроблення капітального бюджету
Управління фінансовим станом підприємств
Управління джерелами фінансування
Управління структурою і вартістю капіталу в довГОСТроковому періоді
Дивідендна політика підприємств
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация