Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Менеджер 2008 №03 (45)

  • Файл формата pdf
  • размером 4,06 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Менеджер 2008 №03 (45)
Вісник Донецького державного університету управління.
Механізми державного управління
Поважний О. С., Комар Ю. М. Основні принципи і умови формування вищих навчальних закладів управлінського профілю інноваційного типу
Логвиненко В. І. Формування державної житлової політики
Окіс О. Я. Проблеми професійного розвитку державних службовців
Бєліченко А. В. Обґрунтування пріоритетних механізмів державного регулювання
забезпечення населення лікарськими засобами
Колесніков Б. П. узгодження глобальних, національних та місцевих інтересів у процесі
реалізації державної політики
Кулініч О. В. Сутність механізмів взаємодії органів державного управління
та громадських організацій
Маляренко Т. А. Аналітичні підходи до стратегічного управління економічною безпекою держави
Терентьєв М. В. Болонський процес і професійна освіта державних службовців в україні
Франчук І. А. Методичні підходи щодо розвитку системи державного регулювання діяльності
суб’єктів природної монополії у сфері енергетики
Холоімова Т. О. Теоретичні основи формування ефективного механізму управління
фінансовими ресурсами регіону
Шпекторенко І. В. Посадова ротація державних службовців: аспекти професіоналізації
та боротьби з корупцією
Шумаєва О. О. Вітчизняний та зарубіжний досвід державного управління фармацевтичною
галуззю країни
Економіко-Правові проблеми сучасного суспільства
Адамов Б. І. Розвиток інноваційної діяльності в україні – регіональний аспект (на прикладі донецької області)
Гейєр Г. В. Інноваційна конкуренція й інноваційна конкурентоздатність
Денисов В. К., Комісаренко Е. Е. Механізми формування суспільної думки і його значення в трансплантації органів
Куклін О. Особливості функціонування та розвитку освіти в умовах адміністративно-планового господарства
Мартиненко В. Ф. Інвестиційно-інноваційні чинники інфляції в Україні
Новикова І. В. Раціоналізація європейського досвіду регулювання: спроби впровадження
Онищук С. В. Соціально-правова політика держави щодо звільнених працівників міліції
Смерічевський С. Ф. Голоністичність як структурна характеристика українських
зв’язано-диверсифікованих систем
Пампура О. І., Фарафонова В. П. Роль держави у формуванні інноваційно-інвестиційного потенціалу України
Турченко Д. К. Органічне функціонування та еволюція системи енергетичної безпеки в Україні
Матусяк С. В. Тенденції та принципи соціально-економічного розвитку міст і регіонів України
Проблеми фінансово-Кредитної і банківської системи
Рудченко І. В. Національний банк України як орган регулювання фінансово-кредитними установами
Підприємництво, Менеджмент, Маркетинг
Демидова І. А., Дем'янюк Н. М. Інформаційно-статистичне забезпечення обліку кількості бракованої продукції
Ляшенко О. М., Погорелов Ю. С. Взаємозумовленість та взаємозалежність економічної безпеки та розвитку підприємства
Мірошніченко Т. В., Шевченко О. Ю. Роль реверсивної логістики в діяльності підприємства
Смірнов Ю. О., Гурнак О. В. Механізм управління фінансовою конкурентоспроможністю підприємства
Аракелова І. А. Актуальні проблеми й перспективи участі України в міжнародній
торгівлі послугами
Филиппова І. Г. Методика оцінки рівня ефективності діяльності управлінського персоналу підприємств АПК
Ольшевський А. І., Павлиш Е. В. Завдання оптимізації управління інформаційними
потоками при проектуванні мережі дистанційного навчання
Кучер В. А., Бородіна О. О. Визначення тенденцій розвитку вугільної галузі України
Дослідження молодих
Озаріна О. В., Підгора Н. В. Боргові зобов'язання України: сучасні тенденції розвитку
Бондаренко Ю. А. Розвиток ринку корпоративних облігацій України
Рецензії, Відгуки
Пілюшенко В. Л., Шапоренко О. І., Воронкова В. Г. Рецензія на монографію Комара Ю. М
«Наукові засади інноваційних механізмів державного управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей»
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация