Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Федоренко В.Г. Інвестознавство

  • Файл формата pdf
  • размером 4,77 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Федоренко В.Г. Інвестознавство
Підручник. — 3-тє вид., допов. — К.: МАУП, 2004. — 480 с/
У третьому виданні підручника з урахуванням практики перебудови, останніх наукових розробок і законодавчих актів України приділяється значна увага інноваційній діяльності, її зв'язку з інвестиціями, що має велике значення при реструктуризації і сприяє економічному зростанню промисловості. Розглядаються також проблеми скорочення тривалості інвестиційного процесу та його подальшого удосконалення, що дає вагомий внесок у розвиток нового напрямку в економічній науці — інвестознавства. Особлива увага приділяється питанням відродження ринку фінансових інвестицій і капіталів, підвищення функціонування банківської системи, розвитку акціонерних капіталів і державних цінних паперів. Детально розглядаються питання розробки та впровадження бізнес-планів, а також питання використання страхового капіталу в інвестиційних процесах.
Для студентів і викладачів середніх і вищих навчальних закладів, фахівців усіх профілів, які займаються інвестуванням.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация