Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Данилевська О.М. Мова в революції та революція в мові: мовна політика Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР

  • Файл формата pdf
  • размером 694,10 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Данилевська О.М. Мова в революції та революція в мові: мовна політика Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР
Київ, 2009. — 176 с. — ISBN 978-966-02-5451-0.
У монографії здійснено комплексний аналіз мовної політики Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР у макросоціолінгвістичному аспекті. Обґрунтовано, що тогочасну мовнореформаторську стратегію реалізовано в напрямах статусного та корпусного мовного планування. У законодавчому забезпеченні діяльності українських урядів виокремлено й систематизовано корпус директивних документів, на яких ґрунтувалися статусні заходи. Зроблено висновок про послідовність та наступність мовної політики Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР попри певні відмінності внутрішньополітичного життя в роки діяльності цих урядів. Проаналізовано участь держави у випрацюванні заходів корпусного планування. Як вияв корпусної мовної політики кваліфіковано діяльність тогочасних правописних і термінологічних комісій, видання термінологічних словників, директивні документи про використання української мови в діловодстві. Обґрунтовано вплив мовної політики Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР на суспільну свідомість та мовну поведінку. Монографія адресована соціолінгвістам, історикам мови, фахівцям, які досліджують зв’язок мови та суспільства. Стане в пригоді також викладачам, аспірантам, студентам філологічних спеціальностей, а також усім, хто цікавиться проблемами мовної політики та історією української мови в ХХ ст.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация