Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Крикун М., Піддубняк О. (упоряд.) Документи Брацлавського воєводства 1566-1606 років

  • Файл формата pdf
  • размером 49,46 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Крикун М., Піддубняк О. (упоряд.) Документи Брацлавського воєводства 1566-1606 років
Упорядники Микола Крикун, Олексій Піддубняк. Вступ Миколи Крикуна. — Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 2008. — 1220 с. — (Історичні джерела. Том 8). — ISBN 966-8868-02-1.
Збірник уміщає усі виявлені на сьогодні документи Брацлавського воєводства від його створення у 1566 р. і до смерті у 1606 р. брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського, з архіву якого походить більшість (240) публікованих документів. Із 496 документів і актів 488 видано на основі рукописів, причому лише 41 із них були опубліковані; оригіналами є 320, тогочасними засвідченими і незасвідченими копіями — відповідно 125 і 51; 437 писані діловодною руською (українською) мовою, 54 — польською (здебільшого переклади з руської мови). З діяльністю канцелярій ґродського і земського судів воєводства пов’язано 210 документів, канцелярії Руської (Волинської) метрики — 147 документів. У збірнику подано багатий і різноманітний матеріал для характеристики суспільно-правових відносин, який дає змогу дослідити адміністративно-територіальний устрій, формування і структуру шляхетсько-магнатського землеволодіння і шляхетського стану, маєткові конфлікти землевласників, утечі селян за територію воєводства і в його межах, виникнення міських поселень, виступи міщан Брацлава проти брацлавського і вінницького старости; вони ж торкаються також податкової системи тощо. При ознайомленні з документами і актами збірника слід мати на увазі, що Брацлавське воєводство стосовно 1566—1606 pp. (як і щодо XVII чи XVIII століть) надзвичайно бідно представлене джерелами, головним чином через те, що тогочасні книги, котрі вели канцелярії названих судів, усі загинули. До текстів додано вступ, іменний і географічний покажчики, словник застарілих слів і їх значень. Для істориків, мовознавців, юристів, учителів, краєзнавців, студентів, аспірантів.
Зміст:
Крикун Микола. Брацлавське воєводство впродовж своїх перших сорока років
Документи
Науково-довідковий апарат
Словник застарілих слів, значень і юридичних термінів
Іменний покажчик
Географічний покажчик
Скорочення
Перелік використаних архівних і рукописних фондів та документальних видань
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация