Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія і давня історія України 2012 №09. Історія археології: дослідники та наукові центри

  • Файл формата pdf
  • размером 6,72 МБ
Археологія і давня історія України 2012 №09. Історія археології: дослідники та наукові центри
Наукова серія з проблем археології та давньої історії. Засновник та видавець - Інститут археології Національної Академії наук України.
Серія присвячена публікаціям досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків населення України у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців та скіфів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.
Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться давньою історією України.
Настоящий сборник посвящен 165-летию со дня рождения Федора Кондратьевича Вовка (Волкова). Сборник состоит из двух неравных частей — Ad Memoriam и статей присланных участниками конференции «История археологии: исследователи и научные центры» (Киев, Украина, 25—29 сентября 2012 г.).

Зміст:

Ad memoriam
Curriculum vitae
Алешо О. Федір Кіндратович Вовк як антропольог.
Носів Ан. Проф. Хв.К. Вовк — як етнограф.
Стебницький П. До біографії проф. Хв.К. Вовка (Волкова).
Чикаленко Л. Хведір Кіндратович Вовк як передісторик.
Статті
Бегунова В.В. Из истории археологических исследований на Смядыни в Смоленске.
Бессуднов А.А., Захарова Е.Ю. ЛОИИМК – ЛОИА АН СССР и археологическое изучение Верхнего Подонья (по результатам исследований В. П. Левенка).
Бессуднов А.Н. Об эффективности сотрудничества археологов и липецких краеведов (из архивного наследия В. П. Левенка).
Білас Н.М. Археологічна освіта у Львівському університеті: здобутки минулого, завдання сьогодення.
Білас Н.М., Тимець І.В., Целуйко О.П. Сучасний краєзнавчий музей та археологія: шляхи співпраці та взаємодопомоги.
Буйских С.Б. А. В. Бураков – исследователь Причерноморских древностей Украины.
Булик Н.М. Наукове товариство імені Шевченка та археологічні студії на Заході України до Першої світової війни.
Бурдо Н.Б. Личностный фактор в исследовании проблемы трипольского домостроительства.
Вдовин А.С., Макаров Н.П. Николай Константинович Ауэрбах в студенческие годы (1910—1914 гг.).
Відейко М.Ю. Організаційний експеримент: Трипільська комісія.
Enea S.-С. Romanian prehistoric archaeology, between tradition and innovation.
Китова Л.Ю. Деятельность учеников Ф.К. Волкова в Сибири: 1920-е гг.
Ключнєва І.М. Археологічні дослідження на Луганщині 20—30 рр. XX ст
Ковальова І.Ф. Дніпрогесівська археологічна експедиція 1927—1932 рр.
Козловський С.К. Польські українці і українські поляки у львівській археології 1905—1945 років.
Колибенко О.В. Українська спадщина Гната Стеллецького.
Конта Р.М. Федір Вовк та його внесок у розвиток етнології: сучасна вітчизняна історіографія кінця ХХ століття.
Корвін-Піотровський А.О. Становлення археологічного картографування в Україні (ХІХ — початок ХХ ст.).
Кузьмищев А.Г. Археологические исследования Э.Р. фон Штерна: Березань, Тира, Петрены.
Ласінська М.Ю. Дослідження археологічних пам’яток Нижнього Побужжя науковим загалом Південної України у першій третині ХХ ст.
Литвиненко Р.О. Новобудовна археологія в Донбасі: етапи, дослідники, досягнення.
Лозниця Т.В. Ходосівський археологічний комплекс як дослідницький осередок.
Ляшко С.Н. Археологическая справочная биографистика как способ научной коммуникации.
Мельникова О.М. Археологическая журналистика и институциализация археологии в российской провинции.
Музичко О.Є. Одеський осередок археологічної педагогіки наприкінці ХІХ — 20-х роках ХХ ст.
Наулко В.І. Епістолярна спадщина Ф.К. Вовка — важливе джерело наукових знань.
Наумов А.Н., Наумова Т.В. Археологическое краеведение в Тульском крае в 20—30-е гг. XX в.
Непомнящий А.А., Акимченков В.В. Из истории археологических исследований крымских музеев в 20-е гг. ХХ в.
Німенко Н.А. Археологічні дослідження на Сумщині у контексті становлення та розвитку Роменського краєзнавчого музею у 20-х роках ХХ ст.
Палиенко С.В. История археологии в Украине и России: основные тенденции и проблемы.
Пічкур С.С. Археологічна освіта в Києві у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття.
Радієвська Т.М. Археологія у науковому доробку Хведора Вовка, матеріали його досліджень у зібранні Національного музею історії України.
Richard N. Volkov in France: Cultural Transfers in Anthropology and Prehistoric Archaeology at the end of the 19th Century.
Самойленко Л.Г. Создание кафедры археологии и музееведения в Киевском университете.
Священко З.В., Скрипник О.М. Археологія у вивченні історії Уманщини.
Сегеда С.П. Антропологічний доробок Ф. Вовка: сучасний погляд.
Смирнов А.С. Письмо князя Долгорукова из Киева (первые посещения Трои российскими подданными).
Сокирська В.В. Внесок Григорія Юхимовича Храбана у розвиток археології України.
Сохацький М.П. Готфрид Оссовський — дослідник трипільської культури Тернопільщини.
Ставицька А.В. Київський археологічний інститут як навчально-наукова корпорація.
Станіцина Г.О. З історії Наукового архіву Інституту археології НАН України.
Старков В.А. Федір Вовк та родина Чикаленків: відносини крізь призму обопільного листування.
Струкуленко А.С. Новобудовні археологічні експедиції 70—90-х рр. ХХ ст. та їх внесок у дослідження давньої історії північностепової Наддніпрянщини.
Тарабукін О.О. Волинський центральний музей — регіональний осередок вивчення археологічної спадщини Східної Волині (1900—1924 рр.).
Тесленко Д.Л. Историография археологии: проблема структуры предметного поля.
Тихонов И.Л. Ф.К. Волков в Санкт-Петербурге.
Толочко Д.В. Ф. К. Вовк та його наукова школа в сучасній українській історіографії.
Усачук А.Н. К истории отечественной археологии: альбом рисунков Н. Е. Макаренко из фондов Донецкого краеведческого музея.
Чаукин С.Н. «Неакадемическая» археология в России 1920—1950-х гг. Раскопки Л.И. Пимакиным городища дьякова типа «Круглица».
Черновол И.В. История одной командировки: к вопросу о перевозе научного наследия Ф. Вовка в Украину.
Шестаков И.А. С.А. Локтюшев — исследователь каменного века Среднего Подонцовья
(конец 10-х — начало 40-х годов ХХ столетия).
Яненко А.С. Музейная археология советской Украины 1920-х – первой половины 1930-х гг.: этапы развития.
Ясновська Л.В. Дослідження давньоруських старожитностей Чернігівщини співробітниками Чернігівського державного музею у 20—30-х рр. ХХ ст.
  • Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
  • С условиями приобретения этих материалов можно ознакомиться здесь.