Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Євтухов В.Г., Євтухов А.В. Основи конструювання контрольно-вимірювальних пристроїв

  • Файл формата pdf
  • размером 3,77 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Євтухов В.Г., Євтухов А.В. Основи конструювання контрольно-вимірювальних пристроїв
Навчальний посібник. — Суми: СумДУ, 2015. — 139 с. — ISBN: 978-966-657-553-4.
У навчальному посібнику розглянуто питання проектування контрольно-вимірювальних пристроїв, що можуть використовуватися у процесі механічної обробки заготовок деталей машин. Наведено основні принципи та етапи проектування контрольно-вимірювальних пристроїв, подано класифікацію та вимоги до їх конструкцій.
У посібнику також викладені класифікації методів вимірювання та сучасних засобів вимірювання, описані їх основні метрологічні характеристики, проаналізовані похибки вимірювання та їх визначення при виконанні контрольних операцій, подана методологія точнісних розрахунків під час конструювання контрольно-вимірювальних пристроїв та розглянуті загальні питання проектування точних механізмів.
Навчальний посібник призначений для студентів денної та заочної форм навчання за фахом «Технології машинобудування».
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация