Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн
Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2000. – 424 с.
Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни. Його особливістю є те, що в ньому висвітлюються нові моменти конституційно-правової теорії та практики держав світу.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів.
Пособие подготовлено в соответствии с учебной программой дисциплины. Его особенностью является то, что в нем освещаются новые моменты конституционно-правовой теории и практики государств мира.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов.
Зміст
Конституційне право як галузь права у зарубіжних країнах
Деякі термінологічні уточнення
Виникнення та еволюція конституційного права зарубіжних країн
Предмет і метод конституційного права в зарубіжних країнах
Дефініція конституційного права у зарубіжних країнах
Система галузі конституційного права у зарубіжних країнах
Конституційно-правові відносини та їх суб’єкти
Конституційно-правове регулювання
Форми (джерела) конституційного права у зарубіжних країнах
Конституційне право як наука і навчальна дисципліна у зарубіжних країнах
Предмет науки конституційного права
Наука конституційного права в зарубіжних країнах
Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна
Загальна теорія конституції
Поняття конституційного режиму
Поняття Конституції та основні етапи конституційного розвитку сучасних держав
Зміст, форма і структура конституції
Прийняття та зміни конституції в зарубіжних країнах
Правова охорона конституції
Засади правового становища особи. Конституційні права і свободи громадян у зарубіжних країнах
Основні поняття
Поняття та конституційно-правове регулювання громадянства в зарубіжних країнах
Принципи конституційно-правового регулювання статусу людини і громадянина
Система конституційних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина
Правові гарантії основних прав і свобод людини і громадянина в зарубіжних країнах
Конституційні засади суспільного ладу в зарубіжних країнах
Особливості конституційного регулювання засад суспільного ладу
Конституційні принципи економічної організації суспільства
Конституційні принципи соціальних відносин у зарубіжних країнах
Конституційні принципи духовного життя суспільства
Конституційні принципи політичних відносин
Конституційні принципи організації nа діяльності політичних партій у зарубіжних країнах
Конституційні засади організації державної влади у зарубіжних країнах
Сутність та юридична природа державної влади і державного суверенітету
Державна влада як інститут конституційного права
Принцип розподілу влад у конституційному праві зарубіжних країн
Принцип єдності державної влади у конституційному праві зарубіжних країн
Конституційні інститути форми держави у зарубіжних країнах
Концепція форми держави у конституційному праві
Конституційний інститут форми правління
Конституційний інститут форми територіально-політичної організації держави у зарубіжних країнах
Конституційний інститут політичного режиму в зарубіжних країнах
Конституційні інститути безпосередньої демократії в зарубіжних країнах
Безпосередня демократія: поняття, юридична природа і форми
Конституційно-правовий інститут виборів
Правове регулювання виборчого процесу
Виборчі системи у зарубіжних країнах
Конституційні інститути референдуму та народної ініціативи
Конституційний інститут глави держави в зарубіжних країнах
Еволюція інституту глави держави у світі
Особливості конституційного статусу глав держав у сучасному світі
Повноваження та функції глави держави
Конституційний інститут парламенту в зарубіжних країнах
Загальна характеристика інституту парламенту
Порядок формування парламентів і статус депутатів у зарубіжних країнах
Структура і внутрішня побудова палат парламентів у зарубіжних країнах
Проблема компетенції та конституційна регламентація повноважень парламентів
Порядок роботи парламентів (парламентська процедура) у зарубіжних країнах
Законодавчий процес. Особливості бюджетного процесу у зарубіжних країнах
Конституційний інститут уряду в зарубіжних країнах
Загальна характеристика
Конституційно-правове становище уряду в системі державних органів
Порядок формування і структура уряду в зарубіжних країнах
Конституційна відповідальність урядів у зарубіжних країнах
Компетенція урядів та її конституційно-правове регулювання
Конституційні засади судової влади в зарубіжних країнах
Поняття судової влади і судової системи
Конституційно-правове регулювання судової влади у зарубіжних країнах
Конституційні засади судової організації
Конституційні принципи правосуддя
Конституційний статус суддів
Конституційні моделі місцевого управління та самоврядування в зарубіжних країнах
Теоретичні та конституційні засади організації місцевого управління та самоврядування
Система органів управління на місцях у зарубіжних країнах та їх правове регулювання
Порядок формування, структура та організація роботи органів місцевого управління
Конституційне регулювання компетенції місцевих органів та їх відносин з центральною владою у зарубіжних країнах
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация