Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Горбаненко С.А., Пашкевич Г.О. Землеробство давніх слов’ян (кінець І тис. до н.е. - І тис. н.е.)

  • Файл формата pdf
  • размером 11,08 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Горбаненко С.А., Пашкевич Г.О. Землеробство давніх слов’ян (кінець І тис. до н.е. - І тис. н.е.)
Наукове видання. — К.: Академперіодика, 2010. — 316 с.: 30 табл., 117 рис. — ISBN 978-966-360-142-7.
У монографії систематизовано матеріали досліджень і узагальнено дані стосовно розвитку та змін землеробства слов’ян упродовж ІІІ ст. до н.е. — X ст. н.е. на основі археологічних джерел із залученням великого обсягу етнографічних і природничих матеріалів.
Для археологів, істориків, етнографів, краєзнавців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
Зміст:
Історія досліджень землеробства слов’ян ІІІ ст. до н. е. — Х ст. н. е.
Основні джерела: археологічні, етнографічні, історичні, лінгвістичні.
Археологічна література про розвиток землеробства давніх слов’ян.
Історія досліджень землеробських знарядь праці.
Палеоетноботанічні дослідження слов’янських пам’яток на території України.
Реконструкції взаємовпливу природи і соціумів.
Проблеми палеоекономічних розрахунків.
Загальна характеристика слов’янських культур і палеоетноботанічні дослідження
Пам’ятки кінця I тис. до н. е. — початку I тис. н. е.
Пам’ятки другої чверті І тис. н. е.
Пам’ятки третьої чверті І тис. н. е.
Пам’ятки останньої чверті І тис. н. е.
Навколишнє середовище і житлові пам’ятки
Навколишнє середовище.
Житлові пам’ятки.
Знаряддя для обробітку ґрунту
Деталі знарядь для первинного обробітку ґрунту.
Реконструкція знарядь для первинного обробітку ґрунту.
Вторинний обробіток ґрунту.
Палеоетноботанічні дослідження слов’янських пам’яток
Пам’ятки кінця I тис. до н. е. — початку I тис. н. е.
Пам’ятки другої чверті І тис. н. е.
Пам’ятки третьої чверті І тис. н. е.
Пам’ятки останньої чверті І тис. н. е.
Палеоетноботанічні комплекси та їх зміни
Опис палеоетноботанічних комплексів.
Тенденції застосування основних культурних рослин.
Бур’яни.
Збирання, переробка та зберігання врожаю
Збирання врожаю.
Зберігання врожаю.
Переробка врожаю.
Результати досліджень
Порівняльний аналіз.
Системи землеробства.
Додаток. Літературні джерела, використані для складання рисунків
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация