Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кондратюк С.Я., Мартиненко В.Г. Ліхеноіндикація

  • Файл формата pdf
  • размером 12,08 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Кондратюк С.Я., Мартиненко В.Г. Ліхеноіндикація
Посібник. — Київ-Кіровоград: ТОВ «КОД», 2006. — 260 с.+ кольорові вставки.
Авторський колектив: Кондратюк С.Я., Мартиненко В.Г., Димитрова Л.В., Корнелюк Н.М.
Висвітлені основні напрямки використання лишайників України як індикаторів стану навколишнього середовища. На основі картування змін видового різноманіття епіфітних лишайників, картування поширення груп видів з подібною чутливістю до забруднення атмосферного повітря, а також картування даних розрахунку індексу чистоти атмосфери наведена порівняльна ліхеноіндикаційна оцінка стану забруднення атмосферного повітря в деяких містах України (Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Полтава, Кіровоград), а також оцінка стану повітряного середовища на територіях, що прилягають до промислових об’єктів Львівської та Івано-Франківської областей (Калушського ВО „Хлорвініл", Івано-Франківського заводу тонкого оргсинтезу тощо). Детально розписані методика використання лишайників як індикаторів пралісів, що були апробовані на прикладі лісових екосистем Ужанського національного парку (Закарпатська область).
Для спеціалістів по вивченню екології міського середовища, працівників служб охорони природи, студентів біологічних та природничих факультетів університетів, аспірантів, ботаніків, мікологів, екологів, учнів старших класів та викладачів біології в середніх школах.
Лишайники (особливості будови, розмноження, положення в системі органічного світу та прикладне значення)
Загальноприйняті вимоги до збирання, опрацювання та зберігання лишайників
Історія та основні групи методів ліхеноіндикації стану атмосферного повітря
Оцінка стану атмосферного повітря з допомогою лишайників
Лобарієві лишайники – індикатори екологічної цілісності лісових екосистем
Ліхеноіндикація важких металів у приземному шарі повітря міських ландшафтів
Індикація осередків ризикового середовища
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация