Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Юсов С. Історик Володимир Голобуцький (1903-1993 рр.): життя, наукова і педагогічна діяльність

  • Файл формата pdf
  • размером 4,05 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Юсов С. Історик Володимир Голобуцький (1903-1993 рр.): життя, наукова і педагогічна діяльність
К.: НАН України, Інститут історії України, 2011. — 350 с.
У монографії на основі переважно архівних та усних джерел, а також опублікованих документів і матеріалів відтворено біографію відомого українського радянського історика, фахівця з проблематики козаччини та соціально-економічної історії України Володимира Голобуцького (1903–1993 рр.). Докладно висвітлено наукову і педагогічну діяльність вченого у внз та академічних установах СРСР, зокрема в Казанському університеті, Інституті історії АН УРСР (нині – Інституті історії України НАН України) і Київському інституті народного господарства; простежено формування його наукової школи; з’ясовано вплив соціокультурного оточення і факторів, екстремальних та нормативних повсякденних чинників на інтелектуальну біографію історика. На конкретному матеріалі (з життя В. Голобуцького) подальший розвиток отримала проблема формування механізмів радянської ідентичності; виявлено низку біографічних стратегій, до яких вдавалася осо ба з «класово-ворожим» соціальним походженням, аби вижити в умовах тоталітарних реалій та здобути відносно високе соціальне становище. Досліджено історію створення й стисло охарактеризовано основні монографії В. Голобуцького. Роботу завершує хронологічний покажчик опублікованих праць історика.
Монографія розрахована передусім на науковців та викладачів вищих навчальних закладів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация