Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Імідж сучасного педагога 2013 №02 (131)

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Імідж сучасного педагога 2013 №02 (131)
Науково-практичний освітньо-популярний журнал. Полтава: ПОІППО, 2013. - 68 с. Головний редактор - Надія Білик.
Тематика: висвітлення питань за розділами: педагогіка, педагогічні технології навчання та виховання, післядипломна педагогічна освіта, педагогічна майстерність, освіта та навчання дорослих
Зміст
Москалик Г. Модель допрофесійної підготовки учня в умовах освітнього округу: психолого-педагогічний аспект.
Вища школа
Драч І. Формування ключових компетентностей як основа професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи.
Педагогічний менеджмент
Королюк С. Модель розвитку професійної культури сучасного менеджера організацій.
Мармаза О. Гендерний аспект професійної культури керівників навчальних закладів.
Післядипломна освіта
Єрмакова З. Розвиток комунікативних умінь педагога ПТНЗ на курсах підвищення кваліфікації.
Навчаючи - вчимося
Черкаська Л. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб здійснення контролю й корекції результатів навчання учнів.
Фазан В. Просвітництво ученого гуртка Києво-Печерської Лаври в XVIII ст
Нізовціев А. Професійна підготовка майбутніх інженерів нафтогазової справи.
Калейдоскоп мов
Медведєва І. Методологічні аспекти наукового дослідження української мови (за професійним спрямуванням) у технічному виші.
Задільська Г. Методика застосування проектних технологій у навчанні теоретичного курсу англійської мови студентів ВНЗ.
Орищин І. Навчання студентів англійського діалогічного мовлення.
Досвід зарубіжних країн
Барабаш О. Організація навчання та розвитку дітей у період раннього дитинства: досвід Канади.
Орієнтири соціальної педагогіки
Смерчак Л., Гук О. Формування життєвої компетентності дітей із вадами розвитку в корекційній роботі соціального педагога.
Поради спеціаліста
Страшко С. Ефективність програми профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді.
Гранько Н. Методика виховання міжстатевих відносин старших підлітків-спортсменів.
Шкільна родина
Фазан Т. Підготовка жінки до духовно-морального виховання дітей при Православних монастирях XIX ст.
Калюжна О. Морально-естетичне виховання молоді засобами музичного фольклору
Філоненко О. Дослідження стану готовності майбутніх учителів до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах.
Режисура уроку
Олексін Ю. Методичний аналіз підручників з історії України для 11 класу.
Горбенко С. Історія в літературі рідного краю (година спілкування з письменницею Ольгою Хало).
Імідж-інформація
Білик Н. Перша методична студія Полтавської обласної школи новаторства.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация