Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Червоній Б.І. Теорія механізмів і машин

  • Файл формата pdf
  • размером 2,62 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Червоній Б.І. Теорія механізмів і машин
Навчально-методичне видання. — Рівне: НУВГП, 2006. — 160 с.
Навчально-методичний комплекс містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять відомості про лабораторні заняття, модулі перевірки знань, тренінгову тестову програму, контрольні вправи, рекомендації щодо самостійної роботи, завдання та порядок виконання курсового проекту, термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Комплекс може бути використаним при вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами напряму підготовки 0902 «Інженерна механіка» механчних спеціальностей вищих навчальних закладів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация