Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Çağatay N., Çubukçu İ. A. İslam Mezhepleri Tarihi

  • Файл формата pdf
  • размером 32,42 МБ
Çağatay N., Çubukçu İ. A. İslam Mezhepleri Tarihi
Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1985. — 263 p.
Чагатай Н., Чубукчу И.А. История исламских мазхабов (на тур. яз.)
İçindekiler:
Havaric.
Şia.
Batınilik.
Mü'tezile.
Cebriyye.
Dırariyye.
Bekriyye.
Neccariyye.
Mürcie.
Kerramiyye.
Müşebbihe.
Ehl-i Sünnet.
Dürzilik. Yezidilik. Vehhabilik.
Ahmedilik - Ktıdiyanilik.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация