Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Электроснабжение машиностроительного завода

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Электроснабжение машиностроительного завода
ОНПУ, 2014 г. 71 стр.
Дисциплина- Электроснабжение
Тема роботи «Електропостачання машинобудівного заводу»
Завдання
Вихідні дані до роботи
План заводу
Склад цехів заводу і категорія надійності їх електроприймачів
Установлена потужність, коефіцієнти попиту, потужності та способи виконання загального освітлення окремих цехів
Дані електродвигунів компресорної станції
Тривалість перевантаження трансформатора ГПП в післяаварійному режимі та відношення літнього розрахункового навантаження до зимового
Напруга джерела живлення, номінальна напруга електричної мережі внутрішньозаводського електропостачання, схема приєднання ГПП, величина початкового струму трифазного короткого замикання від системи на стороні високої напруги ГПП, напруга системи в максимальному режимі, кількість годин використання максимуму за рік
Зміст розрахунково-пояснювальної записки
Вступ
Визначення розрахункових навантажень цехів та заводу
Визначення центра електричних навантажень та місця розташування ГПП
Вибір кількості та потужності трансформаторів ГПП
Вибір кількості та потужності трансформаторів цехових ТП
Вибір потужності компенсувальних пристроїв у системі електропостачання заводу
Розроблення схеми електропостачання заводу
Розрахунок струмів трифазного короткого замикання
Вибір перерізу провідників та електричних апаратів в електричній мережі напругою 6 кВ до цеху № 1
Список літератури
Додатки
Перелік графічного матеріалу
Лист
1. План заводу з ГПП, РП, цеховими
ТП, кабельними лініями напругою 6 кВ і картограмою електричних наванта-
жень(Формат DWG) AutoCad 2014
Лист
2. Схема електропостачання машинобудівного заводу(Формат DWG) AutoCad 2014
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация