Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Козаков В.М. Соціально-ціннісні засади державного управління в Україні

  • Файл формата pdf
  • размером 1,83 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Козаков В.М. Соціально-ціннісні засади державного управління в Україні
Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 284 с.
У монографії відображено основні результати дисертаційного дослідження автора, зокрема особливу увагу приділено таким аспектам, як: еволюція соціально-ціннісних поглядів у теорії і практиці управління державою та їх вплив на процеси формування сучасних соціально-ціннісних концепцій державного управління; основний зміст і напрями аксіологічних досліджень у сучасній вітчизняній державно-управлінській науці; історико-політична генеза утилітаристського й гуманістичного підходів у теорії і практиці державного управління; особливості формування соціально-ціннісних засад та ціннісних механізмів професійної діяльності політико-управлінської еліти в сучасних умовах; гуманістичний імператив, перспективи його впровадження та механізми формування соціально-ціннісних засад державного управління в Україні тощо.
Адресується науковцям, викладачам, докторантам, аспірантам та слухачам зі спеціальностей: Державне управління, Управління суспільним розвитком і Державна служба, а також політикам і політологам, широкому колу вітчизняної громадськості.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация