Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Потапенко С. (упоряд.) Еліта Слобідської України. Списки козацької старшини 60-х років XVIII століття

  • Файл формата pdf
  • размером 9,89 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Потапенко С. (упоряд.) Еліта Слобідської України. Списки козацької старшини 60-х років XVIII століття
Харків, 2007. — 496 с. — ISBN 966-02-4132-1.
До видання увійшли найважливіші обліково-статистичні джерела з історії Слобідської України 60-х рр. XVIII ст. Документи було підготовлено напередодні брутального скасування Росією козацького устрою краю та в перші роки після цих переломних подій в історії Слобожанщини. Джерела містять унікальні відомості про слобідську козацьку старшину, дозволяють з’ясувати її персональний склад, кількісні й вікові характеристики, прослідкувати родинні зв’язки, походження, дослідити особливості світогляду тогочасної верхівки Слобожанщини. Суттєвою є можливість взаємної верифікації й доповнення джерел. Усі документи друкуються вперше. Для науковців, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться минулим України та історією власного роду.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация