Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

ЗНО 2010. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з фізики

  • Файл формата pdf
  • размером 200,78 КБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
ЗНО 2010. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з фізики
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з фізики

Програму зовнішнього незалежного оцінювання з фізики укладено на основі чинної програми з фізики для 7–11 класів (рівень В)
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист МОНУ від 22.08.2001 № 1/11-3580).
Матеріал програми зовнішнього незалежного оцінювання з фізики поділено на п’ять тематичних блоків: «Механіка», «Молекулярна
фізика та термодинаміка», «Електродинаміка», «Коливання і хвилі. Оптика», «Елементи теорії відносності. Квантова фізика», які, в свою чергу,
розподілено за розділами і темами.
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з фізики є визначення умінь вступників до вищих навчальних закладів, а саме:
— встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних
експериментів;
— застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи;
— визначати загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;
— використовувати теоретичні знання для розв'язування задач різного типу (якісних, розрахункових, графічних, експериментальних,
комбінованих тощо);
— складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти
результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;
— пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів і вимірювальних приладів з фізичної точки зору;
— аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;
— правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация