Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Сиротинський О.А., Лук’янчук О.П. Основи автоматизації проектування машин

  • Файл формата pdf
  • размером 1,61 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Сиротинський О.А., Лук’янчук О.П. Основи автоматизації проектування машин
Навчально-методичний комплекс. - Рівне: НУВГП, 2008. – 105 с.
Навчально-методичний комплекс містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лабораторних занять, тренінгову тестову програму, завдання на самостійну роботу студентів, термінологічний словник, список рекомендованої літератури, які можуть бути корисними при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу.
Типова програма нормативної навчальної дисципліни Основи автоматизації проектування машин
Тематичний план та розподіл навчального часу
Програмний матеріал блоків змістових модулів
Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем дисципліни
Основи автоматизованого проектування
Системи автоматизації проектування машин
Плани лабораторних занять
Основи автоматизованого проектування
Системи автоматизації проектування машин
Контрольна тестова програма
Основи автоматизованого проектування
Системи автоматизації проектування машин
Порядок тестування
Тематика самостійної роботи
Варіанти самостійної роботи
Оформлення самостійної роботи
Порядок оцінювання знань студентів
Термінологічний словник
Рекомендована література
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация