Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гетьманцев В.Д. Математика для економістів. Дослідження операцій. Математичне програмування

  • Файл формата djvu
  • размером 3,31 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гетьманцев В.Д. Математика для економістів. Дослідження операцій. Математичне програмування
Київ: КНЕУ, 2006. — 307 с. — ISBN: 9665748327
На високому науковому рівні у доступній для сприйняття формі викладені основні питання математичного програмування, а саме математичні моделі деяких економічних задач, основні положення теорії лінійних векторних просторів і елементи аналітичної геометрії в n-вимірному просторі, графічний метод, теоретичні основи та алгоритм симплексного методу, двоїсті задачі та двоїстий симплексний метод, цілочислове програмування, індексний метод як один з наближених методів математичного програмування, транспортну задачу за критерієм вартості та критерієм часу, елементи теорії ігор і зв'язок задач теорії ігор з лінійним програмуванням. Весь теоретичний матеріал проілюстровано великою кількістю прикладів і задач, зокрема з економічним змістом. Кожний розділ завершується запитаннями для самоперевірки та значною кількістю вправ, що дозволить використовувати посібник для самостійної роботи студентів, а також для проведення практичних занять.
Рекомендується для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти І—IV рівнів акредитації.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация