Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Рафальська Л.П., Скавронський В.П. Геодезія

  • Файл формата pdf
  • размером 590,39 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Рафальська Л.П., Скавронський В.П. Геодезія
Методичні вказівки. – Київ: НУБіП України, 2011. -27с.
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання лабораторних робіт для студентів за напрямком підготовки 6.090103 Лісове та садово-паркове господарство. Мета вказівок – поглибити навички в проведенні геодезичних вимірювань та розрахунків при розв`язуванні завдань, пов’язаних з проектуванням об’єктів лісогосподарського призначення та садово-паркового будівництва, складанні й читанні топографічних планів та карт, побудові планів лісових ділянок, обробці та обчисленні в камеральних умовах польових матеріалів.
Загальні положення
Лабораторні роботи:
Побудова топографічного шрифта
Побудова плану за результатами бусольного знімання
Побудова плану лісової ділянки за результатами теодолітного знімання
Розбивка колових кривих
Побудова поздовжнього профілю внутрішньогосподарської дороги
Побудова плану в горизонталях
Побудова плану за даними тахеометричного знімання
Додатки А-Е
Запитання для самоперевірки
Список рекомендованої літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация