Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 2003 №04

  • Файл формата pdf
  • размером 11,09 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 2003 №04
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України, 2003.
Гл. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
До 85-річчя Національної Академії наук України.
Статті.
Бурдо Н.Б. Історія дослідження проблеми походження Трипілля-Кукутені в світлі нових даних.
Рудич Т.О. Антропологічний склад населення черняхівської культури Північного Причорномор’я.
Могилов О.Д. Еволюція «орнаменту» на вудилах передскіфського часу півдня Східної Європи.
Олійник О.Г. Зображення скіфського музиканта на сахнівській пластині.
Публікації археологічних матеріалів.
Піструіл І.В. Різці пізньопалеолітичного поселення Анетівка 2.
Петраускас О.В., Пастернак В.В. Скляні посудини могильника черняхівської культури Велика Бугаївка в Середньому Подніпров’ї.
Полтавець В.І. Археологічна колекція передскіфського та скіфського часів у фондах заповідника «Чигирин».
До історії стародавнього виробництва.
Журавльов О.П. Свійський кінь в Ольвії.
Паньков C.B. Залізодобувне виробництво у давньоруському Києві.
Дискусії.
Гавриш П.Я. Куземинське укріплення в Більському городищі.
Нові відкриття і знахідки.
Зінько О.О. Пізньоантичні пантікапейські розписні склепи.
На допомогу вчителю.
Пачкова С.П. Походження слов’ян.
Рецензії.
Буйських A.B., Зубар В.М. Lise Haimestad, Vladimir F. Stolba, A.N.Sсeglov (Eds.). Panskoe I. Vol. 1. The Monumental Building U 6.
Магомедов Б.В. Вагалински Л.Ф. Издьскана керамика от I — начало на VII век южно от Долен Дунав (Бьлгария). Vagalinski L.F. Burnished pottery from the first century to the beginning of the seventh century AD from the region south of the lower Danube (Bulgaria).
Хроніка.
Колесникова B.A. Книжковий огляд.
Гаврилюк H.O. Конференція «Illegal Archaeology?».
Зінько В.М. Міжнародна археологічна конференція «IV боспорські читання».
Корвін-Піотровський О.Г., Колесникова В.А. Міжнародна конференція «Трипільські поселення-гіганти» (до 110-річчя відкриття трипільської культури в Україні).
Пам’ять археології.
Спомин про вчителя.
Пам’яті Тамари Григорівни Мовши.
Пам’яті Ярослава Євгеновича Боровського.
Алфавітний покажчик змісту журналів «Археологія» за 2003 рік.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация