Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Саєнко М.Г., Смоленюк П.С., Бриндзя З.Ф., Маланчук Л.М. Стратегія підприємства в умовах ринкових відносин

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Саєнко М.Г., Смоленюк П.С., Бриндзя З.Ф., Маланчук Л.М. Стратегія підприємства в умовах ринкових відносин
Навчальний посібник - 2-вид., перероб. та доповн. – Хмельницький: „Наукова думка. – 2009. – 215 с.
В посібнику обґрунтовано об’єктивну необхідність стратегічного планування на підприємстві в умовах нестабільності ринкової економіки, викладено теоретико-методологічні підходи до діагностики і прогнозу- вання середовища підприємства, розробки його місії і стратегічних цілей, формування корпоративної, конкурентних, функціональних і операцій- них стратегій, розкрито основні матричні методи портфельного аналізу, засади стратегії диверсифікації та альтернативності у стратегічному вибо- рі, показано елементи декомпонування і організації виконання стратегіч- ного плану підприємства.
Посібник написано відповідно до освітньо-професійної програми з напрямку „Економіка і підприємництво, затвердженої МОНУ 6.06.02 № 330.
Для студентів, аспіратів, викладачів та всіх, хто цікавиться проблема - ми стратегічного планування на підприємстві.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация