Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 2003 №02

  • Файл формата pdf
  • размером 9,74 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 2003 №02
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України, 2003.
Гл. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Статті.
Котова Н.С. Періодизація та хронологія азово-дніпровської культури.
Полін С.В. Про пограбування скіфських курганів у районі Чортомлика.
Зубар В.М. Сармати, населення Таврики і Херсонес у І ст. н. е.
Івченко А.В. Поява гунів у Північному Причорномор’ї.
Красильнікова Л.І. Вогнища і печі в спорудах хозарського часу зі Степового Подонців’я.
Публікації археологічних матеріалів.
Сміленко А.Т. Поселення етулійського типу в Подунав’ї.
Могилов О.Д. Деталі кінського спорядження у пам’ятках Західно-подільської групи скіфського часу.
Майко В.В. Кирк-єрський скарб ХV ст. (попереднє повідомлення).
До історії стародавнього виробництва.
Болтрик Б.В., Вознесенська Г.О., Фіалко О.Є. Залізний кинджал із Трахтемирівського городища.
Паньков С.В., Манічев В.Й., Недопако Д.П. Нові техніко-технологічні дослідження залишків стародавньої чорної металургії та металообробки в околицях с. Синиця.
Горбаненко С.А. До історії тваринництва у слов’ян Лівобережжя Дніпра останньої чверті І тис. н. е.
Нові відкриття та знахідки.
Іванова С.В., Петрова К.А., Будикін І.А. Найдавніший кам’яний якір з поселення Грабівка ІV.
Магомедов Б.В. Фібула з виїмчастими емалями з Великої Снітинки.
Пам’ять археології.
Ляшко С.М. Про участь В.Ю. Данилевича у підготовці та роботі ХІІ Археологічного з’їзду в 1902 р. у Харкові.
На допомогу вчителю.
Бережко О.В. Біомолекулярні методи вивчення філогенезу у формуванні нових наукових концепцій походження Homo sapiens.
Хроніка.
Вітаємо з високим званням.
Колеснікова В.А. Нові надходження до наукової бібліотеки Інституту археології Національної академії наук України.
Залізняк Л.Л., Яковлєва Л.А., Гавриленко І.М. Міжнародна конференція «Гінцівська стоянка та проблеми кам’яної доби України».
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация