Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Pačesová J. Fonetika italštiny

  • Файл формата pdf
  • размером 42,30 МБ
Pačesová J. Fonetika italštiny
Brno: Masarykova univerzita, 1998. — 92 stran.
historie fonetického bádání
fyziologický a akustický aspekt tvoření řeči
vysvětlení klíčových pojmů (např. fonetika a fonologie, vokalický trojúhelník, asimilace, slabika, přízvuk, intonace atd.)
hláskové kombinace a jejich důsledky
klasifikace a popis jednotlivých italských hlásek
přízvuk v italštině
raddoppiamento sintattico
charakteristické rysy hlavních italských nářečí z fonetického hlediska.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация